صنیع زاده

برآن شدیم تا با تلفیق نوین از اصالت هنر صنایع دستی و شیوه های نوین خدمت گزاری به متقاضیان در نحوه عرضه محصولات هنری، بتوانیم فاخرترین و با کیفیت ترین آثار را به سهل ترین روش ممکن بدست دوستداران هنر برسانیم و مفتخریم که در این مسیر از همراهی خانواده استاد صنیع زاده بهره می بریم.