افتتاح سامانه مشورتی ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار اختصاصی میسا، مهندس شکروی، سامانه هوشمند ریاست جمهوری به آدرس dolatyar.ir توسط تیم میسا طراحی و پیاده سازی شده است.

 

به گزارش خبرنگار اختصاصی میسا، سامانه هوشمند ریاست جمهوری به آدرس dolatyar.ir توسط تیم میسا طراحی و پیاده سازی شده است.

 در این سامانه حوزه های کاری کابینه دولت جمهوری اسلامی ایران و لیست وزارت‌خانه‌ها، ارگان‌ها، معاونت‌ها و ... توسط کاربران قابل مشاهده و دسترسی می باشد و کاربران با انتخاب و کلیک روی هر گزینه، می توانند زیرمجموعه‌های حوزه‌ی مورد نظر را مشاهده و در نظر سنجی ها شرکت نمایند.