فروشگاه اینترنتی صنیع زاده

 فروشگاه اینترنتی صنیع زاده

فروشگاه اینترنتی صنیع زاده

خانواده استاد صنیع زاده پدر هنر مینا کاری ایران با همکاری شرکت میسا پروژه فروشگاه آنلاین صنایع دستی ایران Sanizadeh.com را اجرا کردند، این پروژه در زمستان 94 به بهره برداری رسیده است.

دسته بندی: طراحی فروشگاه اینترنتی
مشاهده این پروژه