سامانه مشورتی ریاست جمهوری

سامانه مشورتی ریاست جمهوری

سامانه مشورتی ریاست جمهوری

 

 این سامانه توسط تیم میسا به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که حوزه های کاری کابینه دولت جمهوری اسلامی ایران و لیست وزارت‌خانه‌ها، ارگان‌ها، معاونت‌ها و ... توسط کاربران قابل مشاهده و دسترسی می باشد و کاربران با انتخاب و کلیک روی هر گزینه، می توانند زیرمجموعه‌های حوزه‌ی مورد نظر را مشاهده و در نظر سنجی ها اعلام نظر داشته باشند.

دسته بندی: طراحی وب سایت
مشاهده این پروژه