مجتمع رسانه ای تبلیغاتی دکتر محسن رضایی

مجتمع رسانه ای تبلیغاتی دکتر محسن رضایی

مجتمع رسانه ای تبلیغاتی دکتر محسن رضایی

وبسایت مجتمع رسانه ای تبلیغاتی دکتر محسن رضایی از بدو شکل گیری ایده تا مرحله اجرا و همچنین بروزرسانی توسط شرکت فناوری اطلاعات میسا (که در آن زمان با نام گروه فرزندان افق فعالیت می کرد) انجام گرفته است.

وبسایت ستاد مردمی به عنوان مهم ترین پل ارتباطی در انتخابات با رویکردی مدرن ایده پردازی ،طراحی و اجرا گردید.

 

دسته بندی: طراحی وب سایت