وعده نگار

وعده نگار

وعده نگار

وبسایت و اپلیکیشن اندروید و IOS وعده نگار، مجموعه ای است که به بررسی وعده های رییس جمهور  و میزان تحقق آنها در طول 4 سال می پردازد.

در وعده نگار تلاش شده تا وعده هایی که رییس جمهور به مردم داده است عنوان شود و اقدامات صورت گرفته در جهت تحقق آنها به صورت بی طرفانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

دسته بندی: طراحی وب سایت
مشاهده این پروژه