پرتال شورای اسلامی شهر تهران

پرتال شورای اسلامی شهر تهران

پرتال شورای اسلامی شهر تهران

پورتال شورای اسلامی شهر تهران بنا به سفارش اداره کل روابط عمومی شورای اسلامی شهر تهران و در قالب2لایه بیرونی (webpage) و درونی (اتوماسیون تحت وب) انجام گرفت.

شورای اسلامی شهر تهران نیز با توجه به اینکه نهادی است که توسط رأی مستقیم مردم شکل گرفته، لزوم ارتباط هرچه گسترده تر با شهروندان را مد نظر دارد.

«پرتال شورای اسلامی شهر تهران» با در نظر گرفتن به روز ترین و موثرترین روش ها در زمینه فضای مجازی توسط شرکت میسا طراحی شده است.

دسته بندی: طراحی وب سایت